Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/03/05

3 min

Vad innebär det så kallade förbjudna lånet?

Det är vanligt med ett avräkningskonto mellan aktiebolaget och dess ägare. Kontot krediteras när du gör utlägg med privata pengar för bolagets räkning och debiteras när du tar ut pengar från bolaget. Om du har ett sådant avräkningskonto måste du se till att det är bolaget som är skyldigt dig pengar och inte tvärtom. I annat fall kan ett förbjudet lån uppstå.

I aktiebolagslagen finns bestämmelsen om låneförbud. Det är ett förbud mot penninglån. Förbudet innebär att ett svenskt aktiebolag eller ett annat bolag i samma koncern inte får låna ut pengar till bolagets aktieägare, styrelseledamöter, vd eller revisorer. I den här förbjudna kretsen ingår också närstående personer, till exempel make och barn, och närstående företag. En revisor som upptäcker en överträdelse av låneförbudet ska ange detta i revisionsberättelsen, det vill säga lämna en oren revisionsberättelse.

Reglerna om förbjudna lån från aktiebolag innebär att:

1. Utlåningen kan bestraffas civilrättsligt
Straffet för att överträda låneförbudet är böter eller fängelse i högst ett år.

2. Utlåningen kan leda till kraftiga konsekvenser skattemässigt
Hela lånebeloppet beskattas som inkomst av tjänst, det vill säga anses vara lön för en fysisk person. Denna inkomst är utan sociala avgifter eftersom det inte är fråga om ersättning för arbete. Bolaget får inte göra avdrag för lånebeloppet (tjänsteinkomsten).

Ett förbjudet lån anses vara ogiltigt oberoende av mottagarens uppsåt eller oaktsamhet och måste därmed alltid återbetalas.

Återbetalning av förbjudet lån innan kalenderårsskiftet

Ett förbjudet lån kan endast undgå beskattning om det finns synnerliga skäl. Ett sådant synnerligt skäl är att hela lånet återbetalas innan kalenderårsskiftet. Om låntagaren ska ha rätt att slippa beskattning till följd av återbetalning bedöms dock mycket restriktivt. En förutsättning är att det är en definitiv återbetalning och inget rullande lån, det vill säga att ett nytt lån tas upp i början av nästa år.

Avskrivning av förbjudna lån

Om lånet i stället beskattas enligt reglerna om förbjudet lån ska aktiebolaget göra en bortbokning av lånebeloppet mot det fria egna kapitalet som om det vore en utdelning. All formalia kring utdelningar ska då uppfyllas. Rent skattemässigt hanteras dock inte beloppet som någon utdelning hos ägaren, det vill säga blankett K10 berörs inte.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev