Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/03/15

4 min

Avdrag för hyra av kontorslokal

Kammarrätten i Jönköping avgjorde i december 2020 ett fall som avsåg avdrag för kontorskostnader i inkomstslaget tjänst. Omständigheterna i det aktuella fallet må vara specifika, men det bör finnas andra som befinner sig i liknande situationer, inte minst med tanke på nu rådande omständigheter.

En person kan få dra av utgifter som denne har i anslutning till sin tjänst. För att avdrag ska beviljas krävs att utgiften varit nödvändig för att bibehålla förvärvsinkomsten. För vissa utgifter finns det även årliga beloppsgränser, vilket innebär att avdrag endast medges för den del som överstiger beloppsgränsen. Ett exempel på detta är avdrag för kontorslokal som kräver att utgiften överstiger 5 000 kronor per beskattningsår. Kammarrätten i Jönköping avgjorde i december 2020 ett fall som avsåg avdrag för kontorskostnader i inkomstslaget tjänst.

Arbetstagare hyrde och betalade lokal

Arbetstagaren bodde 23 mil från sin ordinarie arbetsplats, men i rollen som säljare och marknadsförare fanns varken behov eller möjlighet att arbeta på plats hos arbetsgivaren. Samtidigt behövde arbetstagaren en lokal för kopieringsmöjligheter, arkivering och att ta emot kunder. Arbetsgivaren hade en policy att inte betala för externa kontor och hade inte heller möjlighet att erbjuda kontor på arbetstagarens hemort. På grund av detta hyrde och betalade arbetstagaren själv en kontorslokal cirka 2,5 kilometer från sin bostad.

Kammarrätten ändrade på förvaltningsrättens beslut och beviljade avdrag i inkomstslaget tjänst för arbetstagarens kontorskostnader. Kammarrättens motivering var att arbetstagaren kunde visa att kontorslokalen varit nödvändig för att han skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter och därmed nödvändig för att kunna bibehålla sin förvärvsinkomst.

Restriktiva bedömningar

Praxis för att medge avdrag för arbetsrum är generellt sett mycket restriktiv. I ett antal avgöranden från 1970-talets mitt ansåg dåvarande Regeringsrätten att det för att avdrag ska medges måste finnas ett klart behov av arbetsrum och därutöver en verklig merkostnad för detta. Med hänsyn till läge och utrustning får arbetsrummet inte ingå i övriga bostadsutrymmen. När det gäller avgränsningen till övrigt bostadsutrymme medges inte avdrag om arbetsrummet dessutom kan betraktas som bostadsrum.

I det aktuella kammarrättsavgörandet hade Skatteverket vägrat avdrag och hänvisat till att en arbetsgivare normalt betalar de utgifter som är nödvändiga för den anställdes arbetsuppgifter. Enligt Skatteverket berodde utgifterna för lokalen på den anställdes egna preferenser och var inte nödvändiga för att fullgöra tjänsten. Skatteverkets inställning får anses synnerligen restriktiv. Att kammarrätten nu gör en mer nyanserad bedömning är mot den bakgrunden välkommet.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev