Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/04/15

4 min

5 enkla tips för att hålla ordning i kundreskontran

Obetalda kundfakturor, sena påminnelser till kunder och stora nedskrivningar vill de flesta företag undvika. Kundreskontran är ett bra verktyg för detta och därmed viktig att hålla i ordning.

Om ett bolag skickar fler än en handfull fakturor per år är det lämpligt att använda en reskontra. Genom denna har bolaget god överblick över sina kundfakturor. Bolaget kan se vilka fakturor som blivit inbetalda och vilka kunder som släpar efter med betalning och kan behöva en påminnelse.

1. Uppgifter i reskontran

Syftet med reskontran är att ha kontroll och överblick över bolagets kundfakturor. Därför bör den visa åtminstone fakturanummer, kundnamn, fakturadatum, förfallodatum och fakturabelopp. Om fakturering görs i annat än SEK bör även ursprungligt och omräknat belopp framgå.

Bolag som använder reskontran i sitt bokföringsprogram får vanligtvis in dessa uppgifter automatiskt.

2. Avstämning mellan huvudbok och reskontra

Stäm regelbundet av att reskontran stämmer mot huvudboken. Det kan vara lämpligt med veckovisa eller månadsvisa avstämningar. Eventuella differenser är bra att reda ut och justera så tidigt som möjligt. Differenser kan bland annat uppstå vid periodiseringsfel, felmatchade inbetalningar eller felaktiga valutaomräkningar.

3. Gamla poster

Kontrollera åtminstone en gång per år om det finns gamla poster som borde skrivas ner eller bokas bort. Fakturor som efter påminnelser inte har betalats och som enligt bolagets bedömning inte heller kommer att betalas bör reserveras. Det kan vara bra att kontakta kunden för att lösa eventuella missförstånd.

Om bolaget har fakturerat och redovisat utgående moms på en faktura som inte blivit betald, kan bolaget i vissa fall söka återbetalning av den tidigare redovisade momsen.

4. Kreditsaldon

Ibland behöver en kreditfaktura skickas. Om kunden redan har betalat alla sina utestående fakturor kommer saldot för denna kund att bli negativt, det vill säga en skuld. Vid årsbokslutet är det bra att se över om det finns några sådana och i årsredovisningen klassificera om dessa till Övrig skuld.

5. Koncerninterna poster

Om bolaget ingår i en koncern är det inte ovanligt att det finns poster i reskontran mot koncerninterna bolag. Vid årsbokslutet bör dessa i årsredovisningen klassificeras om till koncerninterna. Glöm då inte att se över om det finns skulder mot samma bolag som tillsammans ska nettoredovisas.

Denna lista kan med fördel även användas för att hålla ordning i leverantörsreskontran.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev