Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/04/21

3 min

Robotic Process Automation – den digitala medarbetaren

Den digitala medarbetaren är roboten som arbetar dag som natt med repetitivt arbete, så att företagets medarbetare kan fokusera på att skapa kundvärde. För en överkomlig, årlig kostnad kan Robotic Process Automation (RPA) effektivisera verksamheten i såväl stora som små företag.

Robotic Process Automation (RPA) är ett effektiviseringsverktyg som kan beskrivas som en digital medarbetare. RPA är mjukvarurobotar som programmeras att agera utifrån givna regler för att efterlikna människans arbetssätt. De flesta företag har uppgifter som kan effektiviseras med hjälp av RPA, till exempel att hantera fakturor, uppdatera dokument eller skapa rutinmässiga rapporter. Roboten kan läsa, klicka, köra program, mejla, skriva och skriva ut. Den programmerade mjukvaran kan göra allt som en mänsklig användare kan göra, men mycket snabbare och utan vila.

Varför investera i RPA?

RPA är lämpligt för uppgifter som är digitala, manuella och repetitiva. Jämfört med mänsklig hantering så är RPA mer tidseffektivt, kostnadsbesparande och håller högre kvalitet genom att mänskliga misstag inte förekommer. Medarbetare kan i stället lägga tid på mer kvalificerat och värdeskapande arbete som kräver kreativitet, kunskap och kritiskt tänkande.

I ett samhälle där digitaliseringen tar allt större plats finns en oro för att robotar ska ta över våra jobb. Men de arbetsuppgifter i ett företag som lämpar sig bäst för automatisering genom RPA är interna processer som är repetitiva och som av de flesta anses vara tråkiga. Genom att överlåta dessa arbetsuppgifter till en digital medarbetare höjs motivationen, vilket kan minska personalomsättningen.

Implementering och kostnad

Företag som överväger att implementera RPA bör fastställa syfte och mål, välja ut vilka processer som ska automatiseras och ha en dialog med en RPA-leverantör. Implementeringen av RPA underlättas av att mjukvaran integreras med befintliga gränssnitt. Den digitala medarbetaren arbetar i en befintlig dator och i de befintliga webbläsarna och systemen. Den årliga kostnaden för RPA varierar beroende på flera faktorer såsom antal robotar, vilka processer som ska automatiseras och hur mycket extern konsultation som behövs. Att mjukvaran integreras med befintliga gränssnitt medför dock att den initiala investeringen inte blir alltför hög.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev