Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/06/13

4 min

Kraven som ställs på ditt kassaregister

Om din verksamhet säljer varor eller tjänster där faktura inte upprättas och betalning sker med kort eller kontanter vid försäljningstillfället är sannolikheten stor att du måste ha ett certifierat kassaregister. Det ställs många krav på kassaregistren som är viktiga att ha koll på för att inte riskera en kontrollavgift.

Med vissa undantag ska alla företag som tar emot betalning med kontanter eller kontokort ha ett certifierat kassaregister. På Skatteverkets hemsida finns listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter. Om kassaregistret är tillverkardeklarerat och den anslutna kontrollenheten certifierad, så har du ett certifierat kassaregister.

Innan du får använda kassaregistret ska du göra en anmälan till Skatteverket. Cirka sex veckor efter anmälan får du ett registreringsbevis och skyltar som ska fästas på respektive enhet.

Krav på kassaregister (enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2014:9)

• Kan ta fram kassakvitton. Försäljning kan inte slås in, utan att ett kvitto skrivs ut eller skickas i elektronisk form.
• Kan ta fram en rapport över dagens försäljning (Z-dagrapport) och löpande användning.
• Kan ta fram en rapport över registreringar sedan närmast föregående Z-dagrapport (X-dagrapport).
• Försedd med versionsnummer, modellbeteckning och tillverkningsnummer.
• Försäljning och löpande användning registreras på kontrollremsa eller i journalminne.
• Kan registrera växelkassan och förändringar i växelkassan.
• Kan registrera olika sorters betalningsmedel.
• Kvittodatabelopp ska vara i svenska kronor och skickas till kontrollenheten.
• Redan gjorda registreringar kan inte ändras eller tas bort.
• Kan inte skriva ut mer än en kopia på kassakvittot.

Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att kassaregistret uppfyller kraven och används på rätt sätt. En kontrollavgift på 12 500 kronor kan tas ut om du som näringsidkare inte uppfyller dina skyldigheter. Avgiften är 25 000 kronor om en ny överträdelse skulle ske inom ett år från den första.

Då riskerar du en kontrollavgift

• Kassaregister saknas trots att det ska finnas.
• Kassaregistret uppfyller inte kraven.
• Försäljning eller användning av kassaregistret registreras på ett felaktigt sätt eller inte alls.
• Kvitto tas inte fram och erbjuds kunden.
• Kvittot saknar eller innehåller felaktiga uppgifter.
• Uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot bevaras inte.
• Kontrollenheten bevaras inte när den har bytts ut.
• Kassaregistret eller ändring i innehavet har inte anmälts till Skatteverket.

Efterlevnad av kraven – två exempel på misstag

Ett misstag när det gäller kraven på kassaregister är att de skyltar som Skatteverket har skickat ut inte sätts upp på enheterna. Genom att ha skylten tydligt uppsatt på kassan kan alla, såväl kontrollanter som kunder, se att kassaregistret har registrerats enligt konstens alla regler.

Ett annat misstag är att flera kvittokopior kan tas på originalkvittot. Tillverkaren av kassaregistret ska se till att systemet hindrar användaren från att skriva fler än en kopia på kassakvittot. Men eftersom Skatteverket inte gör några egna test för att verifiera de uppgifter som lämnas i tillverkardeklarationen, kan det finnas certifierade kassaregister som inte följer alla krav. Om du använder ett kassaregister där flera kvittokopior kan skrivas ut riskerar du kontrollavgift om Skatteverket kommer på besök.

Undantag – då behövs inte ett certifierat kassaregister

• Om kontant- och kortförsäljningen är av obetydlig omfattning. Med det menas att mindre än fyra prisbasbelopp (190 400 kronor år 2021) inklusive moms omsätts under tolv månader.
• Vid fakturerad försäljning eller kontantfaktura. När faktura upprättas och betalning sker antingen på kredit eller vid försäljningstillfället. Fakturan ska uppfylla bokföringslagens krav på verifikationer.
• Ej skattskyldig verksamhet, till exempel allmännyttiga ideella föreningar och verksamhet inom stat, kommun eller landsting.
• Taxiverksamhet.
• Distans- och hemförsäljning (till exempel webbhandel).
• Obemannad försäljning.
• Försäljning av färdbevis inom kollektivtrafiken.
• Lotterier, bingo, automatspel och vadhållning med tillstånd enligt spellagen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev