Drivkraft

Ange ditt sökord

Koncerninterna utdelningar omfattas av utdelningsförbudet

Krisdrabbade företag har rätt till omställningsstöd under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Kammarrätten i Stockholm har i en dom konstaterat att även koncerninterna utdelningar omfattas av utdelningsförbudet enligt reglerna om omställningsstöd.

Utdelningsförbudet innebär att företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar under perioden mars 2020-juni 2021 inte kan få omställningsstöd.

Kammarrätten avgjorde nyligen ett fall där ett bolag som fått omställningsstöd gjort en koncernintern utdelning för att kunna betala ränta på ett lån som används i bolagets verksamhet. Frågan som kammarrätten tog ställning till var om utdelningsförbudet är absolut eller om bolag med hänsyn till situationen i det enskilda fallet, kan få omställningsstöd trots att utdelning beslutas eller verkställts.

Beslut om utdelning tillräckligt

I lagens förarbeten görs ingen skillnad på utdelning till den slutliga aktieägaren eller bolag längre ner i koncernen. Ett beslut om utdelning är tillräckligt för att rätten till omställningsstöd ska gå förlorad. Enligt kammarrätten innebär det att alla formellt beslutade utdelningar omfattas av förbudet − oavsett hur ett bolags situation ser ut i övrigt. I det aktuella bolagets fall hade det ingen betydelse till vilket bolag i koncernen utdelningen lämnades eller att finansieringsstrukturen fanns på plats innan reglerna om omställningsstöd beslutades. Bolagets koncerninterna utdelning omfattades därför av utdelningsförbudet.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev