Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/11/16

2 min

Cirkulär ekonomi minskar överutnyttjandet av jordens resurser

En cirkulär ekonomi är bättre för miljön och skapar möjligheter till ett hållbart företagande. Men vad innebär begreppet cirkulär ekonomi? Och vad behöver du som företagare tänka på?

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att uppnå FN:s klimatmål och andra hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Att minska koldioxidutsläppen är avgörande och det kräver bland annat en omställning i produktionen av varor och hanteringen av dess avfall.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär ekonomi. I stället för att tillverka, köpa och kassera utnyttjar man allt som tillverkats så länge som möjligt. Med inspiration från naturen är målet att den cirkulära ekonomin ska bygga på ett kretslopp och inte på den linjära process som länge varit dominerande.

Cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan. Produkter, tjänster och affärsmodeller behöver utformas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär bland annat att produkter bör designas så att de går att återvinna. Det är även viktigt att produkter går att laga när de går sönder i stället för att användare ska köpa nytt. Poängen är att utnyttja allt som produceras så länge som möjligt. När det som producerats en dag är förbrukat ska så mycket som möjligt kunna återvändas och återvinnas om och om igen.

Vad behöver samhället göra för att ekonomin ska bli cirkulär?

Naturskyddsföreningen i Sverige har sammanställt de viktigaste stegen i förändringen:
• Minska konsumtionen av nya saker
• Återvinna mer material
• Återanvända mer
• Utnyttja energi ur det som kan återvinnas.

Några exempel på vad företag kan göra för att ställa om till en cirkulär ekonomi:

• Ta bort miljöfarliga ämnen
• Designa om produkter så att de materialmässigt går att ta isär i beståndsdelar som kan återvinnas
• Använda förnyelsebar energi i produktion och transporter.

Vi behöver alla, både företag och privatpersoner, bli mer effektiva i vår resursanvändning för att klara av de utmaningar som samhället står inför. Omställningen till en cirkulär ekonomi medför utmaningar för många företag, men också nya affärsmöjligheter.

Vill du veta mer om hållbar affärsutveckling? Kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev