Drivkraft

Ange ditt sökord

Tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp

Om ditt företag planerar att göra investeringar kan det vara läge att genomföra dessa nu. Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp. Det innebär att företag under vissa förutsättningar kan få skattereduktion med 3,9 procent vid investeringar i materiella inventarier som sker under kalenderår 2021.

Vilka företag gäller det?

Alla fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet omfattas.

I vilken period ska investeringen göras?

För att få nyttja reduktionen ska du göra investeringen under kalenderåret 2021 och den får ske genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. Inventarien ska vara levererad alternativt färdigställd senast den 31 december 2021.

Vilka investeringar gäller det?

Materiella inventarier som anskaffats för stadigvarande bruk. Här ingår även byggnadsinventarier och markinventarier.

Du måste dra av utgifterna för anskaffningen genom årliga värdeminskningsavdrag.

Vilka investeringar gäller det inte?

Inköp du gör som får eller ska dras av som förbrukningsinventarie ger ingen skattereduktion. Detta gäller oavsett hur du hanterar dessa i redovisningen. Alla inventarier under ett halvt prisbasbelopp och sådana som kommer nyttjas kortare tid än tre år omfattas alltså inte.

Andra undantag är inventarier där anskaffningen ersätts med försäkringsersättning eller via annan skattereduktion. Även de flesta förvärv inom intressegemenskapen och sale-and-leaseback-situationer är undantagna.

Hur länge måste inventarien finnas kvar i företaget?

För att få nyttja skattereduktionen måste inventarierna finnas kvar i ditt företag vid utgången av beskattningsåret 2022. Om du har ett brutet räkenskapsår ska inventarierna finnas kvar i ditt företag det första beskattningsår som avslutas efter 31 december 2022.

Hur och när ansöker du om skattereduktionen?

Ansökan om skattereduktion sker direkt i ditt företags inkomstdeklaration för det beskattningsår som avslutas 31 december 2022, alltså året efter det år då du gör investeringen. Deklarationen lämnas in under år 2023. Vid brutet räkenskapsår gäller istället det första beskattningsår som avslutas efter 31 december 2022.

Outnyttjat utrymme får sparas till nästkommande år om det finns för lite skatt att reducera.

Det finns flera undantag som inte omfattas av den tillfälliga lagen om skattereduktion. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev