Drivkraft

Ange ditt sökord

Så redovisar du försäljning från hobbyverksamhet

I stundande julmarknadstider pågår försäljning både i stort och smått. Men hur ska försäljningen redovisas? När behöver du registrera näringsverksamhet och var går gränsen för hobbyverksamhet?

En verksamhet ska redovisas och beskattas i inkomstslaget kapital, näringsverksamhet eller tjänst. För att avgöra i vilket inkomstslag som beskattningen ska ske tittar Skatteverket främst på tre kriterier: varaktighet, vinstsyfte och självständighet. Om samtliga tre villkor är uppfyllda bör beskattningen ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Om något av villkoren inte är uppfyllt beskattas inkomsten vanligtvis som tjänst.

Varaktighet, vinstsyfte och självständighet

För att försäljningen ska anses vara varaktig ska den bedrivas regelbundet och vara just varaktig. Om det rör sig om enstaka uppdrag och tillfälliga inkomster sker beskattningen vanligtvis i tjänst. Vinstsyfte innebär att försäljningen sker i syfte att generera vinst. Det finns inget krav på vinst under det första året, men verksamheten ska beräknas ge vinst på sikt. Vid bedömning av självständighet tar Skatteverket hänsyn till vad som finns avtalat med en uppdragsgivare och i vilken omfattning försäljningen är beroende av uppdragsgivaren och inordnad i dess verksamhet.

Registrering av näringsverksamhet

Om försäljningen uppfyller samtliga villkor ska den betraktas som näringsverksamhet och registreras hos Skatteverket. En ansökan om registrering ska skickas in minst tre veckor innan försäljningen sker. Ansökan sker genom blankett SKV 4620 eller på Verksamt.se. En näringsverksamhet är bokföringsskyldig och ska upprätta ett årsbokslut. Verksamheten redovisas i inkomstdeklaration 1 på blankett NE.

Vad räknas som hobbyverksamhet?

Om försäljningen inte betraktas som näringsverksamhet kan den betraktas som hobbyverksamhet som beskattas i inkomstslaget tjänst. En hobbyverksamhet ska vara något som utövas på fritiden. Den ingår inte i den huvudsakliga försörjningen och är inte arbete som utförs på uppdrag av någon annan. En hobby kan till exempel vara hemslöjd, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller konstnärlig verksamhet.

Vid hobbyverksamhet finns ingen bokföringsskyldighet. Då gäller i stället dokumentationsskyldighet, vilket innebär att räkenskaper ska dokumenteras. Underlag och anteckningar ska sparas i sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser. Om försäljningen genererar ett överskott, det vill säga en vinst på verksamheten, ska den redovisas i inkomstdeklaration 1 på blankett T2. Om verksamheten går med förlust uppkommer ett underskott och du behöver inte deklarera din verksamhet. Alla underlag ska dock sparas i sju år. Ett underskott kan sparas och dras av från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet under de fem följande åren.

Enstaka försäljning av personlig egendom

Enstaka försäljningar av personliga egendom, till exempel konst, frimärkssamling eller liknande, beskattas i inkomstslaget kapital och sammanlagda vinster över 50 000 kronor är skattepliktiga. Vid redovisning får du dra av 25 procent av försäljningspriset som anskaffningsutgift. Det innebär att personlig egendom kan säljas skattefritt för 66 666 kronor per år (66 666 *25 % = 16 666, 66 666 – 16 666 = 50 000). Vinsten redovisas i inkomstdeklaration 1 vid punk 7.5.

Försäljning av bär, svamp och kottar

Det finns ett undantag vid försäljning av bär, svampar och kottar som innebär att inkomsten är skattefri om den uppgår till högst 12 500 kronor per år.

Egenavgifter på inkomst i näringsverksamhet och tjänst

Oavsett om inkomst sker i inkomstslaget kapital, näringsverksamhet eller tjänst så ska överskott beskattas. Vid inkomst i näringsverksamhet och tjänst så ska även egenavgifter betalas. Egenavgifter motsvarar socialavgifter som normalt betalas av en arbetsgivare. Egenavgifter för inkomster under 2021 uppgår till 28,97 procent. Om överskottet är högst 1 000 kronor behöver du inte betala egenavgifter. Egenavgifterna får dras av i din deklaration genom ett schablonavdrag på max 25 procent av underlaget. Avdraget minskar det redovisade överskottet och underlaget för skatt blir lägre.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev