Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/12/07

4 min

Våg av börsintroduktioner sveper över Sverige

2021 har präglats av snacket om börs, aktier och krypto. Och det har aldrig varit hetare att börsnotera sitt bolag än nu. Att transformera ett privat företag till ett börsnoterat är en viktig satsning som kräver grundliga förberedelser.

Enligt EY:s rapport Global IPO trends var det tredje kvartalet 2021 det mest aktiva på över 20 år. Från stort, exempelvis Volvo Cars, till smått – hittills har 161 bolag noterats i Norden. En börsnotering kan vara ett strategiskt smart drag för bolaget, men det är viktigt att tänka till! En börsintroduktion är inte nödvändigtvis det rätta strategiska alternativet för alla företag.

Börsnotering är en viktig satsning

Börsnotering (också kallat IPO – Initial Public Offering) är när ett bolag noteras på en lista, till exempel Nasdaq. Det innebär rent krasst att aktierna i bolaget görs tillgängliga för handel på den valda marknadsplatsen. Men varför denna rush? Det finns såklart en uppsjö av anledningar till att gå ut med bolaget publikt. Några av dessa kan vara att:

• lättare få tillgång till kapital för att fortsätta växa
• underlätta handeln av bolagets aktier
• ge befintliga ägare möjlighet att omsätta aktierna till pengar
• få möjlighet att sprida ägandet
• uppmärksamma varumärket hos allmänheten.

Börsnotering kräver omfattande förberedelser

Steget mot en ny framtid för bolaget medför nya krav på verksamheten. En börsnotering kräver omfattande förberedelser för att företaget ska uppfylla noteringskraven. Beroende på vilken lista ett bolag väljer att notera sig på kan kraven variera. Några av dessa krav kan vara:

Bolaget måste vara registrerat som ett publikt aktiebolag med ett aktiekapital som uppgår till minst 500 000 kronor. Det finns inga krav på vilken verksamhet bolaget ska bedriva eller att omsättningen måste vara skyhög.

Styrelsens sammansättning bör ses över. Ett krav är att majoriteten i styrelsen är oberoende i förhållande till företaget och att minst två medlemmar är oberoende huvudägaren. Högst en ledamot kan vara operativt verksam i företaget. Vidare krävs det att några av styrelsens ledamöter har börserfarenhet.

Vid en börsintroduktion måste sannolikt företagets ekonomi och styrsystem ses över. Ett absolut krav för börsnotering är att bolaget har en snabb, korrekt och tillförlitlig ekonomisk rapportering. Det innefattar bland annat upprättande av månadsrapporter, ekonomihandbok med tydliga instruktioner och redovisningsprinciper.

Företaget måste inrätta en funktion för informationsgivning som säkerställer att marknaden förses med snabb, korrekt och relevant information. Bolagets interna regler och rutiner måste utformas för informationshantering och insiderhandel. Det måste finnas en skriftlig informationspolicy och företagets webbsida måste utvecklas för att kunna användas för informationsgivning.

Företaget måste ha egen kompetens och kapacitet som säkerställer att man tillgodoser aktiemarknadens krav vad avser finansiell rapportering. Företagets finansiella rapporter måste anpassas till aktiemarknadens krav, vilket innefattar tillämpning av RR/IFRS eller K3. Vidare måste kvartalsrapporter avges.

Dessa högt ställda krav kan vara utmanande för mindre bolag och citatet ”Failing to prepare is preparing to fail” har aldrig varit mer sant än när det kommer till IPO-resor. Bra rådgivning är kritisk för att du ska få en så bra och lönsam introduktion som möjligt.

Vill du veta mer om hur du förbereder ditt bolag för en notering, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev