Drivkraft

Ange ditt sökord

Så fungerar det med traktamenten

Nu när merparten av pandemirestriktionerna tagits bort kan det återigen bli aktuellt med resor i tjänsten. Resor i tjänsten medför ofta ökade levnadskostnader för anställda. Detta kan arbetsgivaren ersätta genom att betala ut traktamente. Det finns olika traktamenten – inrikes och utrikes, skattefria och skattepliktiga, helt eller halvt och nattraktamenten. Nedan reder vi ut hur det egentligen fungerar.

Traktamenten ska täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, såsom extra utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Om arbetsgivaren betalar traktamente inom de avdragsgilla schablonbeloppen är traktamentet skattefritt, både för den anställde och arbetsgivaren. Då ska den anställde inte deklarera traktamentet eller göra avdrag och arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.

Förutsättningar för skattefritt traktamente

För att ett skattefritt traktamente ska kunna betalas ut behöver tre krav vara uppfyllda:

 • Resan måste innefatta minst en övernattning.
 • Avståndet till destinationen måste vara minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och 50 kilometer från den anställdes bostad.
 • Resan måste vara en tjänsteresa som kan styrkas av exempelvis en reseräkning
Inom Sverige
Heldag

Om resan påbörjas före klockan 12.00 på avresedagen och avslutas efter klockan 19.00 på hemkomstdagen ger det enligt schablonbeloppet rätt till 240 kronor i dagtraktamente (inkomståret 2022).

Om tjänsteresan varar längre än tre månader på en och samma ort reduceras traktamentet till 70 procent av maximalbeloppet efter tre månader. Om tjänsteresan pågår längre än två år på samma ort är det skattefria beloppet 50 procent.

Halvdag

Resor som påbörjas efter klockan 12.00 på avresedagen och avslutas före klockan 19.00 räknas som halv dag. Då är det skattefria dagtraktamentet 120 kronor (inkomståret 2022).

Nattraktamente

Om resan pågår mellan klockan 24.00 och 06.00 och arbetsgivaren inte betalar för de faktiska logikostnaderna under tjänsteresan (vanligen en hotellräkning) kan det i stället betalas ut ett skattefritt nattraktamente. Det skattefria beloppet är 120 kronor per natt (inkomståret 2022).

Utlandstraktamente

Vid arbete utomlands under en viss period eller en tjänsteresa utomlands har den anställde rätt till skattefri ersättning för alla extra levnadskostnader som uppstår. Det kan vara kostnader för mat, valutaväxling och andra småutgifter. De tre kraven för ett skattefritt traktamente måste vara uppfyllda.

De skattefria normalbeloppen varierar beroende på land. På Skatteverkets hemsida finns en tabell med beloppen för respektive land.

För heldag utgår ett helt normalbelopp och för halv dag och nattschablon ett halvt normalbelopp. Efter tre månader reduceras normalbeloppet till 70 procent per hel dag och efter två år till ett halvt normalbelopp per hel dag.

Skattepliktiga traktamenten

Om arbetsgivaren betalar ut ett traktamente som överstiger schablonbeloppen ska den överskjutande delen hanteras som lön.

Betalda måltider minskar traktamentet

Om arbetsgivaren betalar för den anställdes måltider under tjänsteresan ska traktamentet minskas, eftersom den anställde inte har haft ökade levnadskostnader för måltider. Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med ett förutbestämt belopp beroende på vilka måltider som arbetsgivaren betalar för. För inkomståret 2022 har Skatteverket fastställt följande reduceringsbelopp (för heldagstraktamente):

 • Frukost, lunch och middag minskar traktamentet med 216 kronor
 • Lunch och middag minskar traktamente med 168 kronor
 • Lunch eller middag minskar traktamentet med 84 kronor
 • Frukost minskar traktamentet med 48 kr

Vid utrikes tjänsteresa minskar traktamentet enligt följande:

 • Helt fri kost 85 procent av normalbeloppet
 • Lunch och middag 70 procent av normalbeloppet
 • Lunch eller middag 35 procent av normalbeloppet
 • Frukost 15 procent av normalbeloppet
Tjänsteresa utan övernattning

Traktamenten som betalas ut, utan att det innefattar någon övernattning, endagstraktamente, hanteras som vanlig lön. Arbetsgivaren ska betala skatt och andra avgifter, exempelvis arbetsgivaravgifter.

Förenklade regler vid tillfällig anställning

Den 1 januari 2022 infördes förenklade regler om skattefria traktamenten vid tillfälliga anställningar eller uppdrag på annan ort. Reglerna innebär att den som får en tillfällig anställning eller ett tillfälligt uppdrag på annan ort i högst en månad har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader på samma sätt som vid tjänsteresa. Avståndet mellan den vanliga arbetsplatsen och bostaden måste vara minst 50 kilometer. Anställningen eller uppdraget får inte ha för avsikt att vara längre än en månad för att skattefritt traktamente och reseersättning ska kunna utgå.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren beordrar den anställde att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev