Drivkraft

Ange ditt sökord

2022/04/27

3 min

Hur fungerar det med semesterlön och semesterersättning?

Som arbetsgivare ska du betala ut semesterlön till dina anställda i samband med semesterledigheten. Hur ska semesterlönen räknas ut? Och när ska företaget betala semesterersättning?

Semesterlagen består av regler kring semesterledighet och semesterlön. Det vanligaste är att alla anställda har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Men det kan finnas kollektivavtal med generösare villkor eller individuella avtal. Intjänad semester ger rätt till semesterlön. För att ha rätt till 25 dagars betald semester behöver den anställda ha jobbat ett helt intjänandeår.

Intjänandeåret löper enligt semesterlagen från 1 april till 31 mars. Intjänandeåret är det år som den anställda arbetar in sin betalda semester.

Semesteråret är det år som semestern tas ut. Anställda som inte har tjänat in någon betald semester har normalt rätt att vara lediga ändå – antingen genom obetald semester eller om det enligt anställningsavtalet utgår förskottssemester.

Semesterlön och semestertillägg

Semesterlagens huvudregel är att sammalöneregeln ska gälla när semesterlönen beräknas. Regeln innebär att när betalda semesterdagar tas ut, ska det utgå ett semestertillägg på den ordinarie lönen. Vid månadslön är semestertillägget 0,43 procent av månadslönen per semesterdag. Vid veckolön är semestertillägget 1,82 procent av veckolönen per semesterdag.

För anställda som inte har en bestämd lön per vecka eller månad, till exempel anställda med timlön, används i stället procentregeln. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret. Den sammanlagda lönen är all lön som den anställda har fått utbetald under intjänandeåret. Det innebär att exempelvis provision, ob-tillägg, skifttillägg, ackord, övertidsersättning, restidsersättning och liknade ska inkluderas. Till den sammanlagda lönen räknas inte semesterlön, permitteringslön eller ersättning för semesterlönegrundande frånvaro.

Observera att semesterlagen är dispositiv. Det innebär att lagen kan avtalas bort och ersättas med andra regler genom kollektivavtal som är mer fördelaktiga för de anställda. Det kan exempelvis vara ett högre semestertillägg med en högre procentsats än vad som anges i lagen. Om arbetsgivaren är bunden till ett kollektivavtal ska bestämmelserna i avtalet tillämpas, annars gäller semesterlagen.

Semesterersättning

Semesterersättning betalas ut när en anställd avslutar sin anställning. Ersättningen ska betalas ut senast en månad efter avslutad anställning. Semesterersättningen ska innehålla sparad semester från tidigare år samt intjänade och återstående semesterdagar för innevarande år.

Vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar är det vanligt att semesterersättningen betalas ut i samband med varje löneutbetalning. Detta beror på att timanställda inte automatiskt har rätt till semesterledighet.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev