Drivkraft

Ange ditt sökord

2022/05/31

4 min

Sommarfest för anställda – vad får jag göra avdrag för i företaget?

Ska du ordna en sommarfest för anställda och vill dra av kostnaden och momsen i ditt företag?

Enligt skattereglerna får du göra avdrag för två personalfester per år. Du får dra av kringkostnader, till exempel lokalhyra, kostnad för underhållning eller aktivitet, med ett belopp på högst 180 kronor plus moms per person.

För måltider får du inget inkomstskattemässigt avdrag. Du kan dock dra av moms på ett underlag som högst får uppgå till 300 kronor exklusive moms per person (läs mer nedan, momsavdrag på mat och dryck).

Du får göra avdrag för förfriskningar och enklare förtäring med maximalt 60 kronor plus moms per person. Om utgiften överstiger 60 kronor medges inget avdrag. Det innebär att om kostnaden för förtäring uppgår till 80 kronor per person, så har du inte rätt att göra avdrag för 60 kronor av dessa. Starköl, vin och sprit eller andra drycker med motsvarande alkoholstyrka anses inte vara sådan förfriskning eller förtäring som är avdragsgill.

Vad gäller om företaget har fler än två fester per år?

Om festen kan ses som intern representation är kostnaden inte avdragsgill för företaget, men den anställda slipper förmånsbeskattning. Som intern representation räknas utöver personalfester även interna kurser, informationsmöten, planeringskonferenser eller personalutflykter.

För att en sammankomst ska ses som intern representation måste sammankomsten vara tillfällig och kortvarig. Sammankomsten är tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena. För att sammankomsten ska anses vara kortvarig kan den pågå under högst en vecka.

Arbetsluncher som betalas av arbetsgivaren i det löpande arbetet anses inte vara representation.

Vad finns det för krav på dokumentation?

För att anställda ska slippa att förmånsbeskattas ska sammankomsterna dokumenteras. I dokumentationen bör det framgå i vilket sammanhang sammankomsten har hållits, innehåll och syfte samt vilken eller vilka personalgrupper sammankomsten har hållits för.

Momsavdrag på mat och dryck

Vid representation får du dra av moms på ett underlag som är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden överstiger 300 kronor och avser olika momssatser ska momsen proportioneras efter andel, 12 procent för mat och 25 procent för alkoholhaltig dryck.

Alternativt kan avdrag göras enligt en schablon. Då medges avdrag för måltider som både innehåller mat och alkoholdryck med 46 kronor per person och tillfälle. En förutsättning för avdrag enligt schablon är att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person.

Kostförmån

Om en sammankomst inte är tillfällig och kortvarig räknas den inte som representation. Då ska den anställda förmånsbeskattas för måltider som arbetsgivaren betalar. Kostnaden är avdragsgill som personalkostnad i företaget, men företaget belastas med socialavgifter som ska betalas på förmånsvärdet.

Förmånsvärdet för måltider beräknas efter en schablon. Under 2022 uppgår kostförmånen till 250 kronor per dag för fri kost som innefattar minst tre måltider. För fri lunch är kostförmånen 100 kronor per dag och för fri frukost 50 kronor per dag. Det är arbetsgivarens ansvar att lämna uppgift om kostförmån för respektive anställd. Detta ska anges på individuppgifterna i arbetsgivaredeklarationen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev