Drivkraft

Ange ditt sökord

2022/06/15

4 min

Nya regler: bilar och klimatanpassning

I sommar införs nya regler avseende förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Det innebär att nybilspriset sätts ned med fasta schablonbelopp beroende på miljöteknik. Även det så kallade bonus-malus-systemet står inför förändringar.

Förmånsvärdet sätts ned med 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för andra gasbilar. Taket är dock 50 procent av bilens nybilspris. För att ytterligare driva på omställningen till grön teknik, gäller inte nedsättningen för elhybrider eller etanoldrivna bilar.

För närvarande beräknas förmånsvärdet genom att jämföra med mest lik bil utan miljöteknik. Det har lett till en snedvridning i systemet och betungande administration hos arbetsgivare, tillverkare och leasingfirmor för att beräkna korrekt förmånsvärde. Schablonbelopp anses vara mer rättvist och enklare att hantera ur ett administrativt perspektiv.

Ändringen gäller för bilar som blir skattepliktiga från och med 1 juli 2022.

Förändringar i bonus-malus

Även det så kallade bonus-malus-systemet står inför förändringar. Systemet innebär att köp av vissa fordon med låga koldioxidutsläpp ger en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får förhöjd skatt (malus).

Den 1 juni 2022 sänktes malusgränserna. Den nedre gränsen för när en bil omfattas av malus sänktes från 90 gram koldioxid per kilometer till 75 gram per kilometer. Den övre gränsen för extra hög skatt sänktes från 130 till 125 gram koldioxid per kilometer. Det innebär att fordonsskatten ökar för nypåställda lätta fordon. Den maximala skattehöjningen kan bli 1 730 kronor per år och gäller de första tre åren. Sedan sänks skatten.

Den 12 juli sänks laddhybridernas maximala klimatbonus från 45 000 kronor till 20 000 kronor. Utsläppsgränsen för klimatbonus sänks från 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram per kilometer. Bilar som kostar över 700 000 kronor kvalificerar sig inte längre för klimatbonus.

Vad händer framåt?

Om vi blickar mot 2023 föreslås att den maximala klimatbonusen för elbilar ska sänkas från 70 000 kronor till 50 000 kronor. För laddhybrider sänks beloppet ytterligare från 20 000 kronor till 10 000 kronor. För att få klimatbonus får laddhybriderna släppa ut max 30 gram koldioxid per kilometer.

Vi går alltså mot högre kostnader och förmånsvärden på fossilbränsledrivna bilar. För hybridbilar och rena elbilar är kostnaderna lägre – även om de inte är fullt så subventionerade som tidigare.

Minska dina kostnader för sociala avgifter

Arbetsgivare kan minska sina kostnader för sociala avgifter genom att de anställda sänker bilförmånsvärdet med ett nettolöneavdrag. Det är också möjligt att låta anställda betala olika kringkostnader för bilen, till exempel leasingen, med brutto- eller nettoavdrag.

Vill du ha mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev