Drivkraft

Ange ditt sökord

2022/12/13

3 min

Julfest och julgåva för anställda – vad gäller?

Under december nalkas julfester och julgåvor i många företag som vill visa uppskattning för sina medarbetare. Som företagare bör du ha koll på vilka regler som gäller.

Det är vanligt att företag köper julgåvor till sina anställda vid årets slut som tack för väl utfört arbete. Julgåvor är skattefria för dina medarbetare om värdet uppgår till högst 500 kronor inklusive moms per person. Om värdet överstiger beloppsgränsen blir gåvan skattepliktig från första kronan. Företaget ska då betala arbetsgivaravgifter på hela värdet och medarbetaren förmånsbeskattas. Julgåvor i form av kontanter eller andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar, såsom check eller postväxel, är inte skattefria. Presentkort godtas om de inte går att lösa in mot kontanter. För att regeln om skattefrihet ska gälla måste gåvan ges till alla eller en större grupp av anställda.

Penninggåva till ideell organisation
Om en medarbetare i stället för julgåva önskar att arbetsgivaren skänker pengar till en ideell organisation ska medarbetaren förmånsbeskattas, eftersom gåvan likställs med kontanter. Om det däremot är du som arbetsgivare som väljer att skänka pengar till en ideell organisation i stället för att ge julgåvor till dina medarbetare ska medarbetarna inte beskattas. Företaget får inte heller göra avdrag för kostnaden.

Vad gäller för enskilda firmor eller om du är ensam anställd i ditt aktiebolag?
Du som är ensam anställd i ditt aktiebolag har rätt att ta emot en skattefri julgåva. Du som driver enskild firma får ge skattefria julgåvor till dina anställda till ett värde om högst 500 kronor inklusive moms per person. Däremot får du inte göra avdrag på kostnader för en julgåva till dig själv, eftersom du inte klassas som anställd.

Att tänka på vid julbord och personalfest
I normalfallet räknas måltider som arbetsgivaren betalar som en kostförmån. Det finns dock en del undantag för skattefria kostförmåner. Julbord och julfest ses i regel som intern representation och är skattefria för medarbetarna. Företaget får inte göra avdrag för måltider och dryck. Däremot får du enligt representationsreglerna göra avdrag för enklare förtäring om högst 60 kronor exklusive moms per person. Du får även göra avdrag för kringkostnader, till exempel musikunderhållning och lokalhyra, med högst 180 kronor exklusive moms per person. Som arbetsgivare får du dra av kostnader för högst två personalfester per år.

Vad gäller om du bjuder kund, samarbetspartner eller anställdas familjemedlemmar till julbordet?
Att bjuda kunder eller samarbetspartners på julbord räknas som extern representation om det gäller en affärsmässig förhandling. Då har företaget rätt att göra avdrag för enklare förtäring och kringkostnader likt intern representation. Om företaget bjuder kunder eller samarbetspartners till sitt julbord av ren artighet uppfylls inte kraven för extern representation. Det innebär att företaget inte får göra avdrag för vare sig kostnad eller moms då det sannolikt inte kan betraktas som en affärsmässig förhandling.

Om du bjuder in anställdas familjemedlemmar (make, make, sambo eller barn) till julbordet har företaget rätt att göra avdrag enligt samma principer som för anställda i bolaget.

Utöver inkomstskattemässiga avdrag kan företag göra avdrag för moms. Kontakta ditt närmaste EY-kontor om du vill veta mer om vilka regler som gäller i momssammanhang.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev