DrivkraftArtiklar

Är du redo för GDPR?

Varje gång någon öppnar ett bankkonto, går med i ett socialt nätverk på Internet eller bokar en resa online, delas viktig personlig information. Vilket ansvar har du som företagare för att informationen inte sprids eller missbrukas på annat sätt?

Skatteverket förtydligar ställningstagande angående fakturering av styrelseuppdrag

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande angående styrelsearvoden som faktureras via egna bolag. Förtydligandet avser hur länge styrelsemedlemmar kan fortsätta att fakturera arvoden via egna bolag, utan att arvodet beskattas som inkomst av tjänst. Övergångsperioden har nu förlängts till nästkommande årsstämma som får hållas senast under 2018.

Maximera värdet på företaget inför försäljningen

Det är lättare att sälja ett företag om försäljningen startas i tid och görs på rätt sätt. Dessutom maximerar du värdet på ditt företag.

Nu koras Sveriges främsta entreprenörer

Efter en omfattande urvalsprocess genomförs nu sex regionfinaler i den svenska upplagan av EY Entrepreneur Of The Year, en av världens främsta entreprenörsutmärkelser. 10 företag i varje region gör upp om regiontiteln, och i slutändan en plats i den nationella finalen i Stockholm.

Lagerbolag – för vem och varför?

Innan nyår startas många nya aktiebolag. Du kan välja mellan att starta ett nytt aktiebolag på egen hand eller köpa ett färdigt lagerbolag. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

Pension för företagsledare – hur bör man spara?

När vi lämnar vårt aktiva yrkesliv ska vi leva av de pensioner som vi har sparat ihop. I den här artikeln kan du läsa mer om vad du som är företagare med aktiebolag bör tänka på. Ska du spara privat eller i bolaget, med eller utan direktpension och i kapitalförsäkring eller värdepappersdepå?

Pension för företagsledare – att tänka på

Det kan vara svårt att föreställa sig ett liv efter företaget när verksamheten går för fullt. Det är dock viktigt att ha en pensionslösning som gör att livet kan fortsätta även när arbetslivet är över. Så vad bör du som företagsledare/ägare tänka på när det gäller din pension?

Påverkas du av den nya kemikalieskatten för elektronikvaror?

Den 1 juli infördes en kemikalieskatt för tillverkning och import av elektronikvaror. Syftet är att minska spridningen av farliga flamskyddsmedel och uppmuntra en övergång till mer miljövänliga ämnen i den framtida produktionen.

Vad är viktigt att kunna läsa ut av en årsredovisning?

Blivande kunder, nya leverantörer eller tänkta investeringar i bolag? Det kan finnas många orsaker till att du vill bevaka och följa upp andra företag. En källa till information om företagets utveckling är årsredovisningen som offentliggörs en gång per år.

”Rullande 12” för bättre uppföljning av din verksamhet

Tillhör du dem som löpande redovisar förra månadens omsättning och helårsresultat en gång per år? Ibland kan det vara svårt att avgöra hur företaget presterar utifrån månadssiffror. Ett alternativ kan då vara metoden ”rullande 12”. ”Rullande 12” visar omsättning, lönsamhet eller andra resultat som ett nytt årsresultat varje månad.