DrivkraftEY i Jönköping

EY i Jönköping

På EY i Jönköping arbetar drygt 60 personer med lång erfarenhet av revision, redovisning, rådgivning, skatt och transaktioner. Vår dagliga kontakt med företagare ger oss kunskap om vilka frågor som är viktiga för dig som äger och driver företag. Med vår hjälp kan du utveckla din verksamhet, öka din lönsamhet och minska dina risker. Och allt börjar med en enkel fråga: Vad är nästa steg för ditt företag?

Ställ frågorna som hjälper dig att öka ditt företags konkurrenskraft
Konkurrensen hårdnar och nya marknader växer fram. Som företagare befinner du dig ständigt i förändringsstormens öga. Nya möjligheter öppnar sig, nya risker ska bedömas – och du måste fatta rätt beslut. De företag som agerar med snabbhet och kunskap lär fånga framtidens möjligheter bäst. Börja med att ställa dig följande frågor:

  • Arbetar vi med rätt kunder och produkter/tjänster?
  • Arbetar vi med rätt it-system?
  • Arbetar vi med rätt bemanning och organisation?
  • Arbetar vi med rätt processer och rutiner?

Greger Albert, 036-30 10 59

Litar du på informationen i dina it-system?

Har du kontroller som säkerställer att informationen i dina it-system är korrekt? Är informationen för komplex? Saknar du verktyg för att få fram omsättningshastigheten på en viss artikel? Excelarket för investeringskalkylen – blev det rätt? Tillgången till korrekt information om kunder, affärsprocesser och risker är nödvändig för att du ska kunna fatta optimala beslut om verksamhetens utveckling. Vi hjälper dig med allt från beställning av ett nytt affärssystem till analyser av information i dina befintliga databaser. Kontakta oss för mer information!

Per Magnusson, 036-30 10 18

Förenkla din ekonomiadministration med EY Access
Är du trött på att jaga fakturor för attest? Vill du slippa fundera över redovisningsprinciper och periodiseringar? EY Access är en webbaserad tjänst som skräddarsys efter dina behov. Du kan få hjälp med hela din ekonomiadministration eller utvalda delar som bokföring, fakturering och löner. Via EY Access tillför du kompetens och resurser till ditt företag. På så sätt frigör du tid som kan ägnas åt den del av verksamheten som genererar pengar – dina affärer. Kontakta oss för mer information!

Daniel Forsander, 036-30 10 04
Sofia Carlsson, 036-30 10 46

När företag byter ägare är det många bitar som ska falla på plats
Många förvärv och försäljningar går inte som planerat – ofta på grund av bristande förberedelser och analyser. Ska du köpa eller sälja företag är vi med dig under hela processen. Du får hjälp med allt från företagsvärdering och analys av överlåtelse- och försäljningsalternativ till råd kring struktur- och skattefrågor. Kontakta oss för mer information!

Johan Zackrisson, 036-30 10 44
Claes Lindblad, 036-30 10 43

Många omständigheter styr ditt behov av att granska och kvalitetssäkra företagets siffror
Tidigare skulle alla svenska aktiebolag enligt lag revideras. Nu är revisionsplikten avskaffad för många mindre företag och det är upp till företagen själva att välja hur man vill kvalitetssäkra sin redovisning. Vilket behov just ditt företag har beror bland annat på hur många ägare företaget har, hur verksamheten är finansierad och hur du vill uppfattas av marknaden och din omvärld.

Har du stora kunder eller viktiga leverantörer som vill att du gör en fullständig revision? Ska du sälja hela eller delar av bolaget om några år? Finns det någon del av ditt företag där du vill granska siffrorna mer ingående? Ska du vara med om en upphandling? Vi erbjuder dig den granskningstjänst du behöver – som underlag för dina egna beslut eller som kvalitetsstämpel på din årsredovisning. Diskutera gärna frågan med oss!

Stefan Landström Andersson, 036-30 10 20
Carolina Birch, 036-30 10 23