Börja skriv din sökterm

Ägarförändringar

Ett ägarskifte kan ske på olika sätt, till exempel genom överlåtelse till medarbetare eller familjemedlemmar, extern försäljning eller likvidation. Vilken lösning som är lämpligast beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Oavsett vilken lösning du väljer är det många bitar som ska falla på plats för att ägarskiftet ska bli framgångrikt – inte minst ur skattesynpunkt. Men andra faktorer, som den framtida ägarsituationen och driften av företaget, är också viktiga.

Därför hjälper vi dig genom hela processen – före, under och efter ägarskiftet. Vi kan hjälpa dig med allt från företagsvärdering och analys av olika överlåtelse- och försäljningsalternativ till råd kring struktur- och skattefrågor och själva överföringen av företaget.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.