Börja skriv din sökterm

Bokslutsrapport

Har ditt företag en ägare och ingen extern finansiering? Har ditt företag behov av en kvalitetsstämpel på årsbokslutet eller årsredovisningen? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en bokslutsrapport, som är riktad till styrelsen. En bokslutsrapport utförs av en auktoriserad redovisningskonsult och lämnas när vi hjälper till med upprättandet av ditt företags årsbokslut eller årsredovisning.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.