Börja skriv din sökterm

Börsintroduktion

Om du planerar en marknadsnotering är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Noggranna förberedelser är avgörande för en effektiv process. Ett företag anses börsmässigt först när noteringskraven är uppfyllda.

Du kan få hjälp inom följande områden:

  • Bolagsstyrning
  • Finansiell information i prospekt, till exempel proformaredovisning eller prognos
  • Gapanalys – börsmässighet
  • Konvertering till IFRS.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.