Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Budget och prognoser

En budget är ett viktigt instrument för att planera företagets verksamhet.

Du behöver göra en bedömning av vilka intäkter och kostnader verksamheten kommer att ha under det kommande året, ta hänsyn till vilka satsningar som behöver göras och vilka resurser som krävs.
Det är svårt att förutspå företagets framtid. Många väljer därför att revidera budgeten under året genom att göra löpande prognoser utifrån vad som händer på marknaden, kostnadsökningar, förändrad orderingång och annat som kan påverka utfallet.

Vi har stor erfarenhet av att göra budgetar och prognoser för olika verksamheter och kan hjälpa dig att ta fram bra verktyg för planering med utgångspunkt från ditt företags förutsättningar.
Med bra verktyg för planering får du inte bara möjlighet att jämföra verkligt utfall med budget och prognos vilket gör att du kan agera snabbt om det behövs. Du får också bättre kontroll över företagets kostnader och likviditet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev