Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Ekonomihandbok

Vill du höja kvaliteten på redovisningen och rapporteringen i ditt företag? Vill du få en effektivare ekonomiorganisation? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en ekonomihandbok där de ekonomiska rutinerna är kartlagda och dokumenterade.

En ekonomihandbok skapar ordning och reda i företaget, minskar risken för fel, ger hög kvalitet på redovisning och rapportering, effektivare arbete och bättre styrning. Den garanterar också att kunskapen om de ekonomiska rutinerna stannar kvar i företaget, även om nyckelpersoner slutar. I ekonomihandboken samlas årsredovisningsmallar, attestinstruktioner, redovisnings-, investerings- och faktureringsprinciper samt andra policyer.

För att ta fram en ekonomihandbok som är skräddarsydd för ditt företag intervjuar vi din ekonomipersonal och dokumenterar företagets och ekonomifunktionens väsentliga processer. Vi kartlägger även de system som påverkar företagets ekonomiska rapportering. För att underlätta planeringen av boksluts- och budgetprocessen tar vi också fram en tidsplan.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev