Börja skriv din sökterm

Emission

Behöver du öka aktiekapitalet i ditt bolag? Då kan vi hjälpa dig att göra en emission. Du kan göra det genom antingen nyemission eller fondemission.

En nyemission görs kontant eller med kapital i annan form, som till exempel apportegendom i form av varulager, fastigheter, fordon, maskiner, patent eller annat alternativt genom kvittning av en fordran.

Vid en fondemission omvandlas fritt eget kapital till aktiekapital.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.