Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Företagsbesiktning

Planerar du att köpa ett företag? Då kan vi hjälpa dig att göra en besiktning av företaget. I den analyserar, identifierar och kvantifierar vi de möjligheter och risker som är kopplade till förvärvet.
Till grund för företagsbesiktningen ligger en ingående analys enligt vedertagna metoder. Det kan bland annat ingå en analys av produkter och marknader, legal och operativ organisation, budget och prognoser samt bedömning av framtida investeringsbehov.

Omfattning och inriktning på varje företagsbesiktning anpassas till det aktuella uppdraget. Faktorer som påverkar omfattningen är bland annat storleken på förvärvsobjektet och den aktuella branschen.
En företagsbesiktning ligger i vissa avseenden nära revision, och vi använder oss också av den kompetens vi har inom det området. Företagsöverlåtelser sker ofta under stark tidspress. Vi har de resurser som krävs för att kunna hantera utredningar med kort varsel.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev