Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Frigöra kapital

Även om verksamheten går bra kan allt från kunder som inte betalar i tid till skärpta lånevillkor hos banken göra att pengarna i kassan sinar.

Genom att se över hanteringen av företagets kapitalflöden kan du frigöra kapital som är bundet i balansräkningen.

Vi kan visa dig hur du, genom att analysera företagets nuvarande processer, kan se hur bindningen av rörelsekapital ser ut och utforska möjliga förbättringsåtgärder. Det kan handla om att optimera företagets lagernivåer, minimera riskerna för uteblivna kundfordringar och skapa förutsättningar för en effektiv hantering av leverantörsskulder.

En effektivisering av processer som binder kapital innebär bland annat att du kan:

 • nyttja eget kapital i stället för checkkredit eller bankens kapital
 • minska dina räntekostnader
 • minska behovet av rörelsekapital
 • förbättra företagets lönsamhet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev