Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Generations- och ägarskiften

Det finns många olika möjligheter att sälja eller överlåta ett ägarlett företag på ett sätt som är ekonomiskt gynnsamt – både ur ägarens och företagets perspektiv.

Vilken lösning som passar bäst för dig och ditt företag beror helt på dina önskemål och din och företagets aktuella situation. Vill du avyttra hela bolaget som det är för fortsatt drift? Vill du bara sälja företagets inkråm? Äger du fler bolag? Frågeställningarna är många och lösningarna måste alltid anpassas till de rådande omständigheterna.

Men en sak gäller för alla ägarskiften; för att det ska bli positivt för både säljare och köpare krävs helhetssyn och planering. En överlåtelse av företaget till en familjemedlem kan kräva extra noga planering – även om arvs- och gåvoskatten numera är avskaffad.

Kontakta oss så hjälper vi dig att lägga upp en långsiktig plan så att ägarskiftet blir så skatteeffektivt som möjligt. Du får råd om allt från löpande deklarationer till sista ägaruttag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev