Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Intern kontroll

Avsiktliga och oavsiktliga fel i företagets redovisning kan utgöra en risk – som företagsledare måste du kunna lita på siffrorna i den finansiella rapporteringen. Du måste vara säker på att du har kontroll över företagets tillgångar, att företagets resurser utnyttjas optimalt och att ni följer gällande lagar och regler.

Vi kan hjälpa dig att kvalitetssäkra den interna kontrollen i ditt företag. Det ger dig en överblick över företagets redovisning och tillgångar samt minskar risken för att fel i redovisningen orsakar förluster för företaget.

Vi kartlägger utvalda rutiner i företaget för att identifiera brister och svagheter. Vårt arbete resulterar i en sammanställning av identifierade brister och förslag till förbättringar eller nya rutiner som säkerställer att du upprätthåller kontrollen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev