Börja skriv din sökterm

Internprissättning

Gör du affärer med syster- eller dotterbolag i utlandet? Då kan det vara svårt att balansera mellan risk och möjlighet i hanteringen av interna priser. De internationella reglerna för internprissättning blir allt striktare – samtidigt som du vill utnyttja internprissättningens möjligheter till skattebesparingar.

Låt oss gå igenom företagets interna transaktioner. Vi kan hjälpa dig med råd kring skatteeffektiva strukturer för internprissättning och dokumentation av företagets gränsöverskridande transaktioner.

Eftersom EY finns i 150 länder kan vi hjälpa till vid skatterevisioner och andra kontakter med skattemyndigheter över hela världen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.