Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Löneadministration

Hanteringen av medarbetarnas löner tar mycket tid och löneadministration är ett komplicerat område. Löner, sociala avgifter, löneskatter, sjuklön, rehabilitering med mera styrs av en mängd lagar, avtal och paragrafer – och regelverken förändras ständigt. Det ställer höga krav på kunskap och kontinuerlig utbildning av din löneadministratör.

Ta hjälp av oss så får du tillgång till all vår expertkunskap inom löneområdet. Vår webbtjänst för löneadministration anpassas efter dina behov. Du har ständig tillgång till all information via nätet och vi ser till att du behåller full kontroll genom att lägga upp attestrutiner i olika steg. All rapportering sker via ett system med högt ställda säkerhetskrav.

Vi kan ta hand om allt från beräkning och förberedelse av löneutbetalningar, traktamenten, reseräkningar och milersättning till beräkning av skatter och sociala avgifter.

Vi tar också fram kontrolluppgifter, bankfiler, bokföringsunderlag och statistikrapporter.

Din kostnad för löneadministrationen blir rörlig eftersom debiteringen sker per anställd och varje månad vet du exakt vad det kostade att producera och betala ut löner. Du slipper binda upp en av dina medarbetare för lönehanteringen och slipper bemanningsproblem vid sjukfrånvaro och semestrar.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev