Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Moms och tull

För den som gör affärer med utlandet kan moms och tull vara stora utgiftsposter. Felaktigt hanterade kan de belasta företagets likviditet och medföra onödiga kostnader. Det gäller – både för moms och tull – att ha ett så effektivt flöde som möjligt. Vill du hålla nere dina räntekostnader ska momsen inte betalas för tidigt och varorna får inte bli liggande onödigt länge i tullen.

Det gäller också att betala rätt moms och tull. Du ska naturligtvis inte betala för mycket, men inte heller för lite så att du riskerar skattetillägg och eftertaxeringar.

Olika länder har olika tulltaxor för olika produkter. Tullhanteringen och de möjligheter som finns att effektivisera tullprocesserna skiljer sig från land till land. Olika länder har också momsskattesatser och olika regler för vad som är underlag för moms. Regelverken kan tolkas på olika sätt i olika länder. Dessutom kan rapporteringen till Skatteverket skilja sig från fall till fall. Det gäller att veta vilka transaktioner som medför skyldighet att betala moms i Sverige och hur momsen ska redovisas och betalas.

Vi är väl insatta i internationella moms- och tullfrågor och kan hjälpa dig att få en effektiv hantering som sänker företagets kostnader.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev