Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Moms

Moms ingår i företagets alla transaktioner och det är viktigt att betala rätt moms i rätt tid. För stora, eller för tidiga, inbetalningar kan ge företaget onödiga kostnader. För små, eller för sena inbetalningar kan leda till skattetillägg och räntekostnader.

Momsreglerna är komplicerade och regelverket förändras fortlöpande. Ta därför hjälp av oss. Vi ser till att du får en effektiv momshantering. Vi går igenom alla varu- och tjänsteflöden – och om du vill, företagets avtal – och identifierar de risker och möjligheter som finns i företagets momshantering. Därefter strukturerar och optimerar vi ekonomisystemets hantering av momsflödena.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev