Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Överenskomna granskningsåtgärder

Behöver ditt företag en djupgående granskning av ett avgränsat område som till exempel kundfordringar, varulager eller leverantörsskulder?

Då kan en revision av ett specifikt område inom din verksamhet vara det du behöver. Tjänsten utförs av en revisor och vad som revideras bestäms parterna emellan i ett uppdragsbrev. Resultatet presenteras i en rapport över faktiska iakttagelser. Mottagaren av rapporten fastställs i uppdragsbrevet.

Revisorn

 • utför den granskning som han eller hon kommit överens om tillsammans med företaget och eventuell tredje part
 • rapporterar de faktiska iakttagelser som granskningen föranlett.

En rapport över faktiska iakttagelser innehåller

 • de granskningsåtgärder som uppdraget omfattar enligt uppdragsbrevet
 • de iakttagelser som gjorts i samband med utförd granskning
 • ett uttalande om att granskningen inte är en revision eller en översiktlig granskning
 • en inskränkning avseende dess användning – rapporten får inte användas för något annat syfte än det som överenskommits i uppdragsbrevet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev