Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Översiktlig granskning

Har ditt företag en begränsad ägarkrets, få externa kontaktytor eller en mindre komplex verksamhet? Då kan en översiktlig granskning vara rätt tjänst för dig. Den ger dig en lika bred granskning som en lagstadgad revision. Men den är mindre detaljerad och syftar till att undersöka om ditt företags finansiella information innehåller väsentliga fel. Tjänsten utförs av en revisor och resulterar i en rapport avseende översiktlig granskning. Mottagaren av rapporten bestäms i uppdragsbrevet.

En översiktlig granskning innebär att revisorn

 • hämtar in kunskap om verksamheten
 • gör förfrågningar om tillämpade redovisningsprinciper
 • gör förfrågningar om rutiner för bokföring
 • utför analytisk granskning
 • gör förfrågningar om beslut vid bolagsstämmor, styrelsemöten och så vidare
 • läser och bedömer de finansiella rapporterna
 • gör förfrågningar hos befattningshavare som har ansvar för den finansiella rapporteringen.

I rapporten över den översiktliga granskningen ska revisorn antingen

 • konstatera att det inte framkommit några omständigheter som får revisorn att tro att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild
  eller
 • beskriva de förhållanden som kommit till revisorns kännedom som innebär att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild och om möjligt kvantifiera effekten.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev