Börja skriv din sökterm

Punktskatter

Punktskatter, som till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt omgärdas av ett komplext och föränderligt regelverk. Eftersom skattesatserna är höga kan en felaktig hantering av punktskatter leda till stora, onödiga skattekostnader för företaget.

Om ditt företag handlar med punktskattepliktiga varor och tjänster finns det flera möjligheter att få punktskatterna nedsatta. Men det är svårt att veta var gränsdragningen för vilka verksamheter som kan bli skattebefriade går – det kräver ofta specialistkunskaper.

Låt oss hjälpa dig att minimera risken för att du betalar för höga punktskatter. Vi analyserar ditt företags handel och processer och ger råd om en effektiv punktskattehantering, både inom Sverige och vid gränsöverskridande affärer.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.