Börja skriv din sökterm

Skatteeffektivt företagande

I ett ägarlett företag finns ofta en stark koppling mellan ägarens privata ekonomi och företagets ekonomi. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och kan hjälpa dig att hitta den lösning som är mest förmånlig ur såväl ditt som företagets perspektiv.

Vi kan hjälpa dig att strukturera ägaruttagen på ett skattemässigt optimalt sätt och ge råd om vad du – ur skattemässig vinkel – bör beakta vid bland annat omstrukturering av verksamheten, generationsskiften och andra ägarförändringar, köp och försäljning av företag samt utlandsetablering.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.