Börja skriv din sökterm

Skatteprevision

En skatteprevision innebär att vi går igenom specifika delar av ditt företags redovisning, till exempel förmåner, löner, reseräkningar, underlag för sociala avgifter och representationskostnader. Genom att göra en skatteprevison i förebyggande syfte kan vi hjälpa dig att identifiera möjligheter till skatteoptimering. Dessutom är du väl förberedd för Skatteverkets skatterevisioner.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.