Börja skriv din sökterm

Strukturförändringar

Behöver du göra en organisatorisk eller strukturell förändring av företaget? Då är det viktigt att du även ser till skatteeffekterna.

Omstruktureringar som syftar till att minska kostnader i organisationen kan, rätt hanterade, även ge företaget gynnsamma skatteeffekter. I många fall kan skatten skjutas på framtiden vilket kan innebära väsentliga lättnader för ditt företag. Vi hjälper dig att planera strukturförändringar skatteeffektivt. Vi kan även föreslå omstruktureringar som kan motiveras ur ett skattemässigt perspektiv.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.