Börja skriv din sökterm

Tillfällig resursförstärkning

Ska någon av dina medarbetare vara föräldraledig? Upplever ni en tillfällig arbetstopp? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden?

Vi kan ställa upp när din ekonomiavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period. Vi erbjuder allt från rutinerad ekonomiadministrativ personal till specialister inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Vi går ofta in och tar en tillfällig roll på ekonomiavdelningen i ägarledda företag. Vi tar hand om ekonomin och bistår ledningen i ekonomiskt strategiska frågor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.