Börja skriv din sökterm

Transaktioner

Vid gränsöverskridande förvärv, avyttringar och omstruktureringar måste man ta hänsyn till alla de inblandade ländernas skatteregler och det kan vara komplicerat.

Vår globala organisation ger dig tillgång till skatteexpertis över hela världen. Vi kan hantera gränsöverskridande skattefrågor med mycket kort varsel och hjälper dig att planera transaktionen så att den blir så skatteffektiv som möjligt – både för dig och ditt företag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.