Börja skriv din sökterm

Värdekalkyl

Om du planerar att sälja ditt företag kan vi hjälpa dig att värdera det. Som säljare har du då ett professionellt underlag inför förestående förhandlingar.

När vi gör en värdekalkyl granskar vi företagets möjligheter att generera positiva kassaflöden till ägaren. Vi gör en företagsanalys, identifierar vad som driver värde i företaget och granskar faktorer som påverkar företagets utveckling som till exempel företagets tillväxtpotential, kunder och leverantörer.

Kassaflödesanalysen kan kompletteras med analys av jämförbara företag. Beroende på dina behov kan vi även göra mindre utredningar av företagets värde. En sådan begränsad värdekalkyl är inte någon oberoende värdering, utan indikerar ett värde som baseras på dina egna uppgifter och prognoser om företaget.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.