Anställdas tjänsteställe – avgörande för skattefria tjänsteresor och traktamenten

För att kunna tillämpa reglerna om skattefrihet och avdrag för tjänsteresor måste du först bestämma var en anställd ska anses ha sitt tjänsteställe. Tjänstestället är även avgörande för rätten att få skattefritt traktamente.