Drivkraft

Ange ditt sökord

Lön

Hanteringen av medarbetarnas löner är ett komplicerat och tidskrävande område. Sociala avgifter, löneskatter, övertidsersättning, sjuklön, rehabilitering med mera styrs av en mängd lagar och avtal – och regelverken förändras ofta. Detta ställer höga krav på kunskap och kontinuerlig utbildning av din löneadministratör. Ta hjälp av oss så får du tillgång till vår kunskap inom löneområdet.

  • Vi erbjuder digitala lösningar som förenklar tillvaron för dig och dina medarbetare.
  • Vi ser till att löner, pensionsavsättningar och sociala avgifter är korrekta och betalas ut i tid.
  • Vi säkerställer att lönehanteringen följer ingångna kollektivavtal

Kontaktperson

Helene Frisk
Lön

Lönehantering

Minska din sårbarhet och låt våra auktoriserade lönekonsulter ta hand om företagets löner. Du behöver inte bekymra dig om semestrar eller sjukledigheter, utan kan lita på att vårt team levererar rätt lön i rätt tid. Vi anpassar vår tjänst utifrån dina behov – både vad gäller system, rapportering och deadlines.

Tidrapportering

Med vår hjälp kan du rapportera och attestera tid, frånvaro och projekt – snabbt, smidigt och enkelt. Dina medarbetare registrerar närvaro och frånvaro direkt i mobilen eller på webben, vilket minskar risken för fel. Du slipper pappershantering och tidskrävande administration, eftersom saldon och lönebesked finns tillgängliga elektroniskt. Dessutom behåller du full kontroll då löneunderlagen måste…

Tjänsteresor och utlägg

Vår lösning för kvitton och reseräkningar förenklar hanteringen för både medarbetare och attesterande chefer. Dina medarbetare registrerar sina reseräkningar via dator, surfplatta eller mobil. Kvitton kan fotas med mobilen direkt när köpet sker. När utläggen är godkända skickas de elektroniskt till den som ska attestera. Vi ser till att utläggen redovisas korrekt och att pengar…

Support i lönefrågor

Vill du underlätta din hantering av lönefrågor från medarbetare? Våra lönekonsulter tar gärna hand om dina medarbetares frågor. Vi är ett bollplank i olika personalfrågor och behöver du hjälp av specialister inom arbetsrätt och personbeskattning kan vi koppla in våra kollegor.

Tillfällig resursförstärkning i löneteamet

Ska någon av dina medarbetare vara föräldraledig? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden? Vi hjälper dig när din löneavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev