Drivkraft

Ange ditt sökord

Redovisning

Hur vill du sköta din dagliga, löpande ekonomi och redovisning?

Tycker du att arbetet med bokföring, fakturering och löner tar för mycket tid från din kärnverksamhet? Då kan vi hjälpa dig genom att ta hand om hela eller delar av din ekonomiadministration. EY Access är en digital redovisningstjänst som samlar bokföring, fakturor och kvitton på ett och samma ställe. Företagets ekonomiska information finns tillgänglig dygnet runt oavsett var du befinner dig. Du får personligt stöd av en redovisningskonsult och tillgång till vår kompetens inom redovisning, skatt och rådgivning.

Behöver din ekonomiavdelning hyra in förstärkning under en period kan vi ställa upp med allt från rutinerad ekonomiadministrativ personal till specialister inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Du kan även få hjälp med deklarationer, bokslut och årsredovisningar samt lönehantering.

Kontaktperson

Helene Frisk

EY Access – digital redovisning

Den löpande bokföringen kräver mycket tid av dig och ditt företag. Tid och resurser som skulle kunna ägnas åt att driva och vidareutveckla ditt företag. Vi kan hjälpa dig att frigöra tid genom att ta hand om hela, eller delar av, företagets bokföring. Bestäm själv hur mycket hjälp du vill ha, så skräddarsyr vi ett…

Bokslut

Ett bokslut som upprättas enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Vi hjälper dig att upprätta företagets bokslut enligt gällande lag samt god redovisningssed. Vi ser till att bokslutet blir färdigt snabbt – så att du kan fatta rätt beslut vid styrning och kontroll av din verksamhet. Du får hjälp med rådgivning i samband med…

Inkomstdeklaration

Det är viktigt att den inkomstdeklaration som företaget skickar till Skatteverket är korrekt. Vi har stor erfarenhet av att inkomstdeklarationer, håller oss ajour med lagstiftningen och kan hjälpa dig att upprätta företagets inkomstdeklaration enligt gällande skatteregler.

Löneadministration

Hanteringen av medarbetarnas löner tar mycket tid och löneadministration är ett komplicerat område. Löner, sociala avgifter, löneskatter, sjuklön, rehabilitering med mera styrs av en mängd lagar, avtal och paragrafer – och regelverken förändras ständigt. Det ställer höga krav på kunskap och kontinuerlig utbildning av din löneadministratör. Ta hjälp av oss så får du tillgång till…

Skattedeklaration

Vi kan hjälpa dig med dina skattedeklarationer så att du betalar rätt skatt i rätt tid och slipper skattetillägg och dröjsmålsräntor. Vi tar fram korrekta ekonomiska underlag för rapportering av skatter och avgifter och förebereder betalningen. Du får effektiv rapportering och kan attestera enkelt och säkert via webben.

Tillfällig resursförstärkning

Ska någon av dina medarbetare vara föräldraledig? Upplever ni en tillfällig arbetstopp? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden? Vi kan ställa upp när din ekonomiavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period. Vi erbjuder allt från rutinerad ekonomiadministrativ personal till specialister inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi går ofta…

Årsredovisning

Årsredovisningen är företagets ansikte utåt. Eftersom den är officiell är det viktigt att den ger en korrekt bild av företaget. Det finns många regler och lagar som styr hur en årsredovisning ska se ut. Låt därför oss hjälpa dig att upprätta din årsredovisning. Vi säkerställer att den är upprättad enligt årsredovisningslagen och gällande rekommendationer, att…

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev