Drivkraft

Ange ditt sökord

Revision

På vilket sätt behöver du kvalitetssäkra företagets ekonomi?

Revisionsplikten är avskaffad för många mindre företag. Det betyder att det är upp till dig att välja hur du vill revidera företagets redovisning. Vilket behov just ditt företag har beror bland annat antal ägare, hur verksamheten är finansierad och hur du vill uppfattas av marknaden och din omvärld.

Har du stora kunder eller viktiga leverantörer som vill att du gör en lagstadgad revision? Finns det någon del av ditt företag där du vill granska siffrorna mer ingående? Ska du vara med om en upphandling? Det finns många omständigheter som styr ditt behov av att granska och kvalitetssäkra företagets siffror. Vi erbjuder dig den granskningstjänst du behöver – som underlag för beslut eller som kvalitetsstämpel på din årsredovisning.

Kontaktperson

Micael Engström
Revision

Bokslutsrapport

Har ditt företag en ägare och ingen extern finansiering? Har ditt företag behov av en kvalitetsstämpel på årsbokslutet eller årsredovisningen? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en bokslutsrapport, som är riktad till styrelsen. En bokslutsrapport utförs av en auktoriserad redovisningskonsult och lämnas när vi hjälper till med upprättandet av ditt företags årsbokslut eller…

Lagstadgad revision

Att driva företag är förenat med ett visst mått av risktagande. Då kan det kännas tryggt med en revision som hjälper dig att identifiera risker och möjligheter. En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och skapar trovärdighet mot kunder och andra intressenter. En lagstadgad revision kan vara lämplig, till exempel när ditt företag har flera ägare,…

Intern kontroll

Avsiktliga och oavsiktliga fel i företagets redovisning kan utgöra en risk – som företagsledare måste du kunna lita på siffrorna i den finansiella rapporteringen. Du måste vara säker på att du har kontroll över företagets tillgångar, att företagets resurser utnyttjas optimalt och att ni följer gällande lagar och regler. Vi kan hjälpa dig att kvalitetssäkra…

Revision för särskilt syfte

Behöver ditt företag en djupare granskning av en avgränsad del av den finansiella redovisningen, till exempel varulager, projekt eller enskild transaktion? Då kan du göra en fokuserad revision av ett specifikt område i din verksamhet. Tjänsten utförs av en revisor som också bestämmer vilka granskningsåtgärder som ska genomföras. En revision för särskilt syfte resulterar i…

Översiktlig granskning

Har ditt företag en begränsad ägarkrets, få externa kontaktytor eller en mindre komplex verksamhet? Då kan en översiktlig granskning vara rätt tjänst för dig. Den ger dig en lika bred granskning som en lagstadgad revision. Men den är mindre detaljerad och syftar till att undersöka om ditt företags finansiella information innehåller väsentliga fel. Tjänsten utförs…

Överenskomna granskningsåtgärder

Behöver ditt företag en djupgående granskning av ett avgränsat område som till exempel kundfordringar, varulager eller leverantörsskulder? Då kan en revision av ett specifikt område inom din verksamhet vara det du behöver. Tjänsten utförs av en revisor och vad som revideras bestäms parterna emellan i ett uppdragsbrev. Resultatet presenteras i en rapport över faktiska iakttagelser.…

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev