DrivkraftEY Online – ekonomiadministration via webben

EY Online – ekonomiadministration via webben

EY Online är en webbaserad tjänst som skräddarsys efter dina behov. Du kan få hjälp med redovisning, grafisk analys, kundfakturor, leverantörsfakturor, löner, tidrapportering och reseräkningar.

Via EY Online tillför du kompetens och resurser till ditt företag. På så sätt frigör du tid som kan ägnas åt den del av verksamheten som genererar pengar – dina affärer.

Tillgänglighet dygnet runt

Din information finns tillgänglig var som helst och när som helst – oavsett om det är från ditt köksbord eller ett hotell i Hamburg.

All ekonomisk information samlad på ett ställe

Du har hela företagets ekonomi samlad på ett och samma ställe. EY Online kan flera personer ha tillgång till samma sekundfärska information. Vi kan avlasta dig om du behöver extra hjälp vid arbetstoppar, semester eller sjukdom.

Ökad kvalitet och kontroll

Du får en snabb hantering av företagets redovisning, fakturering och löner med leverans inom fastställda tidsramar. Du får kontroll över företagets ekonomiska situation genom enkla grafiska resultat- och balansräkningar.

Tillgång till specialistkompetens

Du får personligt stöd och snabb service av våra engagerade medarbetare. Du har tillgång till vår specialistkompetens inom redovisning och ekonomiadministration. Vid behov kan vi koppla in EY experter inom exempelvis skatt.

Sparar tid och pengar

Du slipper tidskrävande administration, men har ändå tillgång till företagets ekonomi via webben. Du behöver inte investera i teknisk utrustning eller programvara. Du betalar endast för de tjänster du använder.