DrivkraftKonsulttjänster

Konsulttjänster

Hur kan du utveckla och effektivisera verksamheten?

Står ditt företag inför en stundande omorganisation, en ny ledningsstruktur eller förändrade förutsättningar internt eller externt? Det finns många skäl att anlita en oberoende rådgivare. Vänd dig till oss när du behöver hjälp med:

  • ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • strategi
  • IT
  • supply chain management.

Ibland kan det vara svårt att höja blicken och se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns inom företaget. Hur kan du få en mer affärsinriktad ekonomifunktion? Hur skapar du effektiva interna ekonomiprocesser? Hur ska organisationen se ut? Har företaget en tillförlitlig intern kontroll? Hur skapar man tillväxt? Hur formuleras och kommuniceras företagets strategi? Detta är vanliga frågor som vi hanterar för att kunna förbättra din verksamhet på ett mätbar och hållbart sätt.

Ska du sälja ditt företag?

För att maximera värdet och göra försäljningsprocessen så smidig som möjligt gäller det att börja i tid. Du kan få hjälp med förberedelser och försäljningsstrategi flera år innan det är dags. Möjligheterna till ett lyckat skifte ökar om du har ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Ägarskiften kan ske på olika sätt, till exempel genom generationsskifte, extern försäljning eller likvidation. Vilken lösning som passar dig bäst beror på omständigheterna. Du kan få hjälp med allt från skatte- och bolagsrättsliga frågor till analyser av företagets värde och framtida potential.

Har du blivit av med en nyckelperson i verksamheten?

Arbetstoppar, föräldraledigheter, omorganisationer, interna projekt eller mellan rekryteringar. Det finns många orsaker till att du tillfälligt behöver förstärka din verksamhet med kompetent personal. Med kort varsel får du hjälp av erfaren personal som möter just dina behov vid såväl väntade som oväntade situationer. Du får tillgång till olika specialistkompetenser, när som helst och var som helst – oavsett om det handlar om en controller, redovisningsspecialist, koncernredovisningsspecialist eller någon annan roll i ekonomifunktionen. Vi hjälper hundratals företag och organisationer med den dagliga verksamheten.

Vill du veta mer?
Kontakta Markus Nilehn
Ansvarig konsulttjänster för små och medelstora företag
Mobil: +46 708 217 539
Kontor: +46 406 931 500