DrivkraftRevision

Revision

På vilket sätt behöver du kvalitetssäkra företagets ekonomi?

Revisionsplikten är avskaffad för många mindre företag. Det betyder att det är upp till dig att välja hur du vill revidera företagets redovisning. Vilket behov just ditt företag har beror bland annat antal ägare, hur verksamheten är finansierad och hur du vill uppfattas av marknaden och din omvärld.

Har du stora kunder eller viktiga leverantörer som vill att du gör en lagstadgad revision? Finns det någon del av ditt företag där du vill granska siffrorna mer ingående? Ska du vara med om en upphandling? Det finns många omständigheter som styr ditt behov av att granska och kvalitetssäkra företagets siffror. Vi erbjuder dig den granskningstjänst du behöver – som underlag för beslut eller som kvalitetsstämpel på din årsredovisning.