DrivkraftSkatt

Skatt

Betalar du rätt skatt?

I många företag är skatten en stor kostnadspost som ofta påverkar företagets likviditet. Belastningen kan bli hög under vissa perioder och det gäller att hantera skatterna så effektivt som möjligt – att varken betala för mycket eller för lite skatt.

I ägarledda företag gäller det att betala en skatt som är optimal ur såväl företagets som ägarens perspektiv. Det kan handla om hur stora ägaruttag du kan göra, hur du överför företaget till nästa generation, hur du planerar för din pension och mycket annat.

Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning för din skattesituation och även ge dig råd om allt från internprissättning och skatt vid internationella transaktioner till punktskatter, moms och tull.